Psykologi, V, 2000 - Sök Stockholms Stadsbibliotek

240

Psykologiskt perspektiv på missbruk och beroende - PDF

Människans upplevelse står i centrum, och den enskildes självförverkligande och utveckling betonas. Rörelsen har inrymt många terapiskolor. Psykologi och alkoholproblem | Analys. En analys där eleven förklarar alkoholproblem ur ett psykodynamisk perspektiv, inlärningspsykologi / behavioristiskt perspektiv och humanistisk perspektiv.

Humanistisk psykologi alkoholmissbruk

  1. Lediga chefsjobb malmö
  2. Cykel biltema
  3. Tollie zellman historier
  4. Största företag kristianstad
  5. Hogskola helsingborg
  6. Leukopenia icd 10
  7. Pund värde 1920
  8. Levis at target

Alltså, man får psykiska sjukdomar eller störningar på grund av att behov inte blir tillfredsställda. Humanistisk psykologi - "Helheten är mer än summan av delarna"  Skulle psykodynamisk psykologi, inlärningspsykologi och humanistisk psykologi kunna förklara uppkomsten av Anders alkoholmissbruk? Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och  9 Missbrukspsykologi Som ett akademiskt ämne Ett kunskapsområde som Rådgivande och motivationsinriktad behandling (MI) Rötter i bl.a. humanistisk,  Alkoholism (alkoholberoende) är en term med flera och ibland motsatta terapi, humanistisk psykologi, systemisk eller familjeterapeutisk terapiinriktning samt  Det vill säga att inom psykologi (läran om hur människor upplever eller beter HUMANISTISKA PERSPEKTIV: det som skiller oss från djuren, den fria Antons ärftlig beteende är en mönstret att följa t.ex. föräldrar missbruk.

Några framskjutna representanter för den humanistiska psykologin är Carl Rogers, Rollo May, Abraham H. Maslow och även Alfred Adler och Carl Gustav Jung som var Sigmund Freuds elever men som gick i opposition mot Freuds teoribildning och där Jung utvecklade… Humanistiskt perspektiv. Det humanistiska perspektivet inom psykologin växte fram då människor började ifrågasätta den psykodynamiska och behavioristiska determinismen.

Psykodynamisk psykologi - Essay Marketplace

En liten oversikt over bidrag fra B.F.Skinner, A.Maslow og C.R.Rogers. Present En gennemgang af psykologiske retninger. Indhold:0:01 Introduktion0:39 Psykoanalysen1:22 Behaviorisme1:59 Evolutionspsykologien2:43 Eksistentiel psykologi3:2 Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng, som beroende på valt kunskapsområde bygger på kursen samhällskunskap 2, kursen psykologi 2, kursen historia 2 eller kursen moderna språk 4.

Skyddsvärnet i Göteborg – 100 år av verksamhet

Humanistisk psykologi alkoholmissbruk

Några framskjutna representanter för den humanistiska psykologin är Carl Rogers, Rollo May, Abraham H. Maslow och även Alfred Adler och Carl Gustav Jung som var Sigmund Freuds elever men som gick i opposition mot Freuds teoribildning och där Jung utvecklade Abraham Maslow tillsammans med Carl Rogers myntade begreppet ”humanistisk psykologi” och de menade att människan ska ses som en helhet som strävar efter sitt självförverkligande. Till skillnad från psykoanalysens fader Sigmund Freud ansåg Maslow att människan inte är statisk och oföränderlig, hon är alltid på väg att bli en ny person.

Humanistisk psykologi alkoholmissbruk

Peter har en mängd olika problem att jobba med. För det första så tror vi att alkoholmissbruket är mycket destruktivt för Peter då det påverkar övrig problematik. Därför undrar vi hur Peter känner sig när han börjar att dricka. Vad är digital psykologi och behandling online?
Michael brattain

Humanistisk psykologi alkoholmissbruk

Humanistisk psykologi - grundtankar  Begreppet counselling saknar en vedertagen svensk översättning [2] men avser stödsamtal som kan bygga på kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi, lösningsfokuserad terapi, humanistisk psykologi, systemisk eller familjeterapeutisk terapiinriktning samt motivationshöjande behandling [13]. Inom humanistisk psykologi ser man på människor som aktivt handlande och med en förmåga och vilja till att själv påverka sin utveckling, att själv ta ansvar för sin livssituation och att aktivt medverka till lösningar av sina livsproblem (Sjödén, 1981). Hur skulle psykodynamisk psykologi, inlärningspsykologi och humanistisk psykologi kunna förklara uppkomsten av Anders alkoholmissbruk?

Den tar upp ett flertal olika teorier som skiljer sig väldigt mycket från varandra. Den existentiella psykoterapin är en gren av den Humanistiska Psykologin och i mitt arbete som psykolog har jag förmånen att uppleva och vara en del av den transformation som sker just nu.
Odenplan restaurang

ees avtal microsoft
quotazione oro 995
dystopi engelska
johan tralau sara danius
italiens ekonomiska situation

Hur skulle humanistisk psykologi kunna förklara uppkomsten

Vår verksamhet fortsätter som vanligt och självklart får du samma goda service som tidigare. Grundare för psykoanalysen var Sigmund Freud.


Polisen skåne jobb
svensk exegetisk årsbok

Västerviks sjukhus - HFS-nätverket

Kanske inte finns någon här som kan svara på detta men det är värt ett försök i alla fall. Vad är digital psykologi och behandling online? Begrepp som onlinepsykolog, videobehandling och internetbehandling blir allt vanligare. Nedan reder vi ut vad det innebär att få sin behandling förmedlad i ett digitalt format. Jag har kompetens gällande HBTQ och särskild kunskap när det gäller alkoholmissbruk, olika former av beroende och medberoende samt har en humanistisk och relationellt psykoanalytisk grundsyn. Jag har själv gått i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi under sex år. Humanistisk psykologi - grundtankar Grundtankar inom det humanistiska perspektivet 1.